Welcome


Welcome to Petit Brocante, my shop in 1:12!
Velkommen til Petit Brocante, min butik i 1:12!


Please take a look around in the shop and watch for special treasures of your taste and style. All the miniatures here are home made by me, and are made of items and materials of all kinds, I find when I have the 1:12 scale glasses on.
Kig dig omkring i butikken og hold øje med specielle skatte i din stil og smag. Alle miniaturerne her er hjemmelavet af mig, og er lavet af materialer af alle slags, som jeg finder, når jeg har 1:12 skalabrillerne på.

The shop includes all sorts of old and antique items for your miniature home decor purposes, as well as clothes and small accessoires to dress up your rooms. The selection will vary with the seasons and general inspiration, but always has a special focus on the romantic french and italian worn, shabby brocante style, as well as items representing the light nordic shabby style. I like to mix and match.
Butikken indeholder alle former for gamle og antikke ting til at dekorere dit miniaturehjem med, og også tøj og små accessories til at style dine rum. Udvalget vil variere emd årstiderne og min generelle inspiration, men har altid fokus på den romantiske franske og italienske brugte, shabby loppemarkedsstil samt den tilsvarende nordiske shabby-stil. Jeg kan lide at mixe.

If you have special miniature requests, please let me know!
Hvis du har særlige miniatureønsker, så giv mig et praj!

Susanne


Remember to visit my other blog too: http://miniaturedreams.blogspot.com/
Husk også at besøge min anden blog:

Interested in seeing one more miniature shop? Visit http://www.gypsyboudoir.com/
Er du interesseret i endnu en miniaturebutik? Så besøg: